ASSA ABLOY on võtnud endale kohustuse kaitsta teie isikuandmeid. Käesoleva privaatsuspoliitika kirjeldab:

 • Milliseid isikuandmeid me saame seoses selle veebisaidi kasutamisega;
 • Kuidas me seda informatsiooni kasutame ja miks;
 • Kellega me seda jagame ja kuhu;
 • Kui kaua me säilistame teie andmeid;
 • Teie õiguseid, k.a kuidas meiega ühendust võtta, kui teil on täiendavaid küsimusi seoses teie isikuandmete haldamisega; ja
 • Kuidas me võime teha käesoleva privaatsuspoliitikas muudatusi

ASSA ABLOY Baltic AS, 10116821, aadressil Priisle tee 10, 13914 Tallinn kui „andmete vastutav töötleja" on vastutav Teie isikuandmete töötlemise eest.

Lisainformatsiooni saamiseks küpsiste kasutamise kohta, palun lugege Küpsiste poliitikat.

Milliseid isikuandmeid me kogume?

Kogume ja säilitame alljärgnevaid isikuandmeid:

 • Teie nimi, ettevõtte nimi, riik, aadress, e-posti aadress ja/või telefoninumber, mille te edastate meilt eksperdi konsultatsiooni tellimisel või muu teabe saamiseks.
 • Lisaks teie sisestatud teabele kogume teie IP-aadressi, et pakkuda teile geograafiliselt asjakohast sisu ja täita personaliseerimise eesmärke.

Kuidas ja milleks kasutame teie isikuandmeid?

 

Miks me töötleme neid isikuandmeid? Milline on antud töötlemise õiguslik alus?
Vastata läbi veebisaidi teie poolt esitatud päringule. Teie isikuandmete kasutamine sellisel viisil on vajalik teie esitatud päringu vastamiseks.
Teie konto loomiseks ja haldamiseks, nt parooli meeldetuletuse saatmiseks või teie kontoandmetes toimunud muudatuste teatamiseks. Teie isikuandmete kasutamine sellisel viisil on vajalik teie veebikonto loomiseks.
Lubada teil kasutada sotsiaalmeediakontot veebikonto loomisel ja sellele sisenemisel. Teie isikuandmete kasutamine sellisel viisil on vajalik teie veebikonto loomisel läbi sotsiaalmeediakonto.
Veebisaidi kasutamise statistilise analüüsi tegemiseks, et paremini mõista, kuidas meie veebisaiti kasutatakse ja seejärel paremaks tegemiseks. Meie õigustatud huvides vaadelda seda teavet, on mõista, kuidas meie veebisaiti kasutatakse, ning selle haldamiseks ja täiustamiseks. Kuna ei koguta delikaatseid isikuandmeid ja töötlemine on piiratud, oleme järeldanud, et ettevõtte õigustatud huvi selliste täienduste ja analüüsi osas on teie privaatsuse suhtes ülimuslik.
Paremini mõista teie huve ja eelistusi, et pakkuda teile kogemusi, mis on kohandatud nende huvide ja eelistustega nagu näiteks käitumisanalüüsi ja turunduse automatiseerimise abil. Meie õigustatud huvides on vaadata teie brauserite valikutest ja tellimustest tulenevaid eelistusi, et saaksime teie kasutajakogemust, sealhulgas turundusmaterjale kui see on kooskõlas teie turunduslike valikutega.
Informatsiooni saatmiseks asjakohaste toodete või teenuste kohta, mis võivad teile huvi pakkuda, vastavalt teie turunduseelistustele. Saadame teile turundusmaterjale ainult vastavalt teie poolt saadud nõusolekule.
Müügivahendi pakkumiseks, mis aitab teil valida õige toote või teenuse. Teie isikuandmete kasutamine sellisel viisil on vajalik teie esitatud päringu vastamiseks.
Juriidiliste nõuete täitmiseks, mis on seotud meiega, näiteks maksu ja finantsaruandluse nõuded. Teie isikuandmete kasutamine sellisel viisil on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Kellele ja kuhu edastatakse teie andmeid?

Ülalpool mainitud põhjustel võime teie isikuandmeid edastada:

Teistele ASSA ABLOY Grupis olevatele ettevõtetele
Määratud teenusepakkujatele, kes osutavad selle veebisaidi või selle funktsioonidega seotud teenuseid, aga ainult ulatuses, mis on vajalik nende teenuste osutamiseks.
---> IT (Infotehnoloogia) teenuste pakkuja, kes majutab, arendab ja pakub selle veebisaiti tuge

---> Digianalüütika teenuse pakkuja, kes aitab läbi teie kasutajakogemuse meil arendada seda veebisaiti

 • kui oleme kohustatud seda tegema tulenevalt seadusest;
 • meie äritegevuse ostjale või võimalikule ostjale.

Kuna nendes riikides võib olla madalam kaitsetase kui EL/EMP riikides, kasutab ASSA ABLOY Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimusi nii, et tagatud on õigusaktidega nõutud andmekaitse tase. Lepingu tüüptingimused leiab järgmiselt aadressilt: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

ASSA ABLOY astub samme kõigi selliste kolmandatele osapooltele või teistesse riikidesse edastatud isikuandmete kaitseks vastavalt rakendatavatele andmekaitseseadustele.

Kui kaua säilitame teie isikuandmeid?

ASSA ABLOY säilitab isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik, et täita eesmärki, milleks neid koguti. See tähendab, et ASSA ABLOY kustutab teie isikuandmed, kui need ei ole enam vajalikud päringu või tellimuse töötlemiseks, teie konto või kliendisuhte haldamiseks. Anonüümseks muudetud statistika võidakse säilitada ka edaspidiseks.

Teie õigused

Seoses teie isikuandmetega on teil õigus:

 • Küsida endale koopia oma meie juures säilitatavatest isikuandmetest;
 • Paluda oma andmete parandamist või kustutamist (arvestades, et see võib tähendada ka seda, et me ei saa töödelda teie päringuid või tellimusi või et teie konto kaotab kehtivuse);
 • Paluda isikuandmete kasutamise lõpetamist (näiteks andmete kasutamine meie veebisaidi täiustamiseks) või teil on õigus piirata oma isikuandmete kasutamist (näiteks kui arvate, et andmed on valed);
 • Paluda tellimuse töötlemisel või konto/kliendisuhte haldamisel kogutud isikuandmeid masinloetavas vormis, mille saate edastada teisele vastutavale töötlejale; ja
 • Annulleerima nõusolek teie andmete töötlemiseks turunduslikel eesmärkidel igal ajal.
 • Me ei pea nõustuma teie isikuandmete kustutamist, kui me nõuame, et see täidaks juriidilist kohustust või seoses õigusliku nõudega.

Eelpool nimetatud õiguste kasutamiseks esitage taotlus läbi Privaatsuskontaktide keskuse.

Kui teil on oma isikuandmete töötlemise kohta kaebusi, võite neist teavitada ka Eesti Andmekaitse Inspektsiooni.

Kuidas me saame teha muudatusi antud privaatsusteates?

Me võime aeg-ajalt seda privaatsusavaldust ajakohastada, vastates muutuvatele seaduslikele, regulatiivsetele või operatiivsetele nõuetele. Me teavitame teid sellistest muudatustest (sh nende jõustumisest). Veebisaidi jätkuv kasutamine pärast selliste uuenduste jõustumist tähendab nende muudatuste heakskiitmist. Kui te ei aktsepteeri selle privaatsusteatise värskendusi, peate selle veebisaidi kasutamise lõpetama.